F.2 Gebruikelijk loon van een DGA

Het gebruikelijk loon van een DGA (directeur-grootaandeelhouder) is de hoogste van:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de aanhef of met het lichaam verbonden lichamen;
  3. € 47.000 (2021).

Afroommethode

Voor de benadering van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking wordt door de Belastingdienst wel de zogenoemde afroommethode toegepast. Deze benadering houdt in dat het gebruikelijk loon wordt gesteld op 70 – 100% van de omzet van de bv na aftrek van kosten, afschrijvingen en winstopslag.

De Hoge Raad heeft in 2016 arrest gewezen over de afroommethode. De Hoge Raad heeft in dit arrest beslist dat de afroommethode niet kan worden toegepast indien er een vergelijkbare dienstbetrekking valt aan te wijzen of op een andere manier een gebruikelijk loon kan worden vastgesteld.

Alleen als die regeling geen oplossing biedt en de directeur-grootaandeelhouder met zijn werkzaamheden voor de bv nagenoeg geheel verantwoordelijk is voor de opbrengsten in de bv, kan de afroommethode een alternatief bieden.

De Belastingdienst probeert, ondanks het genoemde arrest, toch nog vaak om bij een correctie op het gebruikelijk loon in te zetten op de afroommethode. De methode is relatief eenvoudig en genereert voor de Belastingdienst een relatief hoge opbrengst.

Uitgangspunt is echter het gebruikelijk loon op basis van een vergelijkbare dienstbetrekking. Indien dit niet mogelijk is, kan de Belastingdienst het gebruikelijk loon vaststellen aan de hand van de afroommethode. In dat geval is er sprake van een koppeling tussen de omzet en het (te ontvangen) salaris.

De meest eenvoudige manier om problemen voor de toekomst te voorkomen, is een gebruikelijkloonbeschikking aan te vragen bij de Belastingdienst. Deze beschikking kan niet alleen worden aangevraagd voor de directeur-grootaandeelhouder, maar ook voor diens vrouw; ook op haar is de gebruikelijkloonregeling van toepassing.

Bronnen

HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1269

Contact

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

Marco Bik:                               06 – 36 53 12 63 of m.bik@jongbloed.tv

Dennis van der veen:                06 – 86 86 13 27 of d.vanderveen@jongbloed.tv

Doe de scan en ontvang gratis jouw groeipaspoort

Als je wilt groeien dan moet je weten waar je kunt groeien. Dat zie je in jouw groeipaspoort!

Laat je gegevens achter en blijf op de hoogte met tips en inspiratie voor ondernemers.