F.5 Innovatie loont!

Wanneer een vennootschap innovatieve werkzaamheden verricht, is het raadzaam om te kijken of u in aanmerking komt voor een WBSO. In het navolgende een kort overzicht van de te behalen voordelen. Afdrachtvermindering  loonbelasting Iedere onderneming in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO-aanvraag indienen, tenzij de onderneming een publieke kennisinstelling is. De WBSO maakt […]

Rechten artikelen en disclaimer

Alle rechten ten aanzien van de door ons aangeleverde artikelen liggen bij Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. Een bronverwijzing is derhalve noodzakelijk voor ons. Disclaimer Inleiding De informatie die Jongbloed Fiscaal Juristen middels deze artikelen ter beschikking stelt is niet bedoeld als professioneel (belasting)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties. Hoewel deze artikel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid […]

F.4 De optimale bv-structuur

De structurering van vennootschappen in een groep is voor zowel de juridische als de fiscale gevolgen erg belangrijk. Uiteraard is de structurering erg afhankelijk van de feiten en omstandigheden binnen de groep. Hieronder zullen wij een optimale structuur weergeven op zowel het juridische vlak als op het fiscale vlak. Hieronder gaan wij uit van de […]

F.3 Kilometeradministratie achteraf opstellen

DGA’s (directeur-grootaandeelhouders) willen graag in mooie auto’s rijden, maar ontvangen daarvoor bij voorkeur geen bijtelling op het loon. Deze bijtelling kan in beginsel slechts worden voorkomen indien sprake is van een verklaring geen privégebruik. De DGA verplicht zich dan een kilometeradministratie bij te houden waaruit blijkt dat de auto niet voor privédoeleinden is gebruikt. Het […]

F.2 Gebruikelijk loon van een DGA

Het gebruikelijk loon van een DGA (directeur-grootaandeelhouder) is de hoogste van: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de aanhef of met het lichaam verbonden lichamen; € 47.000 (2021). Afroommethode Voor de benadering van het loon uit de meest […]

F.1 DGA en rekening-courantschuld

Bijna iedere directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft wel een rekening-courant bij zijn vennootschap(pen). Sinds enkele jaren heeft de Belastingdienst veel belangstelling voor dergelijke schulden. Er wordt ook steeds vaker over rekening-courantschulden geprocedeerd en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Voor 2023 is er nieuwe wetgeving aangekondigd op basis waarvan de DGA maximaal € 500.000 mag lenen […]